MENÚ

Vídeos

"La protecció de dades a l'Administració de Justícia després de la Llei 18/2011". A: Seminari: Informació, justícia i protecció de dades personals, (Girona, 24 de octubre de 2012).

Més informació

"La irresoluble tensió entre les llibertats informatives i la protecció de dades". A: Seminari Informació, justícia i protecció de dades personals, (Girona, 24 d'octubre de 2012).

Més informació

"On the Neutrality of Charter Reasoning". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 22 de mayo de 2010).

Més informació

"Between Positivism and Non-Positivism? A Third Reply to Eugenio Bulygin". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 22 de mayo de 2010).

Més informació

"Normative Legal Positivism, Neutrality, and the Rule of Law". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 22 de mayo de 2010).

Més informació

"The Demarcation Problem in Jurisprudence: A New Case for Skepticism". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 21 de mayo de 2010).

Més informació

"Juristenrecht. Inventing Rights, Obligations and Powers". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 21 de mayo de 2010).

Més informació

"Norms, Truth and Legal Statements". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 21 de mayo de 2010).

Més informació

"Necessity, Importance, and the Nature of Law". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 20 de mayo de 2010).

Més informació

"Alexy between Positivism and non-Positivism". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 20 de mayo de 2010).

Més informació

"Ideals, Concepts and Practices in Legal Theory". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 20 de mayo de 2010).

Més informació

"What is law (and why should we care)?". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 22 de mayo de 2010).

Més informació

"The Province of Jurisprudence Underdetermined". En: I Congreso sobre Neutralidad y Teoría del Derecho, (Girona, 20 de mayo de 2010).

Més informació

"Dos exemples de cartelleria comunista durant la Guerra Civil a Catalunya". A: Jornades d'Història Política: El paper del comunisme i les seves divergències internes en la política espanyola dels anys 1930, (Girona, 17 de novembre de 2011).

Més informació

"Del control de la constitucionalidad al control de la convencionalidad: ¿un nuevo modelos para América Latina?". En: Seminario permanente 2011: Control y equilibrios: Los límites del podel legislativo y del control de constitucionalidad,

Més informació

"La relación entre el Tribunal Constitucional federal y el legislador en Alemania". En: Seminario Permanente 2011: Control y constitucionalidad: Los límites del poder legislativo y el control de constitucionalidad, (Girona, 4 de octubre

Més informació

"La falacia de los modelos de justicia constitucional en la cultura jurídica francesa". En: Seminario Permanente 2011: Control y equilibrios: Los límites del poder legislativo y el control de la constitucionalidad, (Girona, 11 de octub

Més informació

"The new UK Supreme Court". En: "Seminario Permanente 2011: Control y equilibrios: Los límites del poder legislativo y del control de la constitucionalidad", (Girona, 8 de noviembre de 2011).

Més informació

"Constitucionalismo débil: su plasmación constitucional". En: En: Seminario Permanente 2011: Control y equilibrios: Los límites del poder legislativo y del control de la constitucionalidad, (Girona, 22 de novembre de 2011).

Més informació

"El control de la constitucionalidad y la vinculación del legislador a la doctrina del Tribunal Constitucional". En: Seminario Permanente 2011: Control y equilibrios: Los límites del poder legislativo y del control de la constitucionalidad,

Més informació
1 2 3 4 5 6