MENÚ

Notícies

Gran èxit en del Congres sobre Ranoament Probatori

La Càtedra de Cultura Jurídica i l'Editorial Marcial Pons ens felicitem del gran èxit que ha estat el II Congrés de la col·lecció: Filosofía y Derecho - Congrés Mundial sobre Raonament Probatori
tan pel suport institucional que ha fet possible l'esdeveniement com per la qualitat dels ponents. així com per la implicació dels congressistes i investigadors del la mateixa Càtedra. 
Properament serà possible visualitzar les ponències i debats tan en castellà com en anglès través del nostre Canal Youtube. Us convidem estar amatents!