MENÚ


Laura Manrique

Màster en Dret penal per la Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona. Va ser becària doctoral a la Universitat Pompeu Fabra on es va doctorar l'any 2010 amb la màxima qualificació. Ha estat becària posdoctoral en l'Institut de Recerques Filosòfiques (UNAM-Mèxic) i actualment és investigadora del Consell Nacional de Recerques Científiques i Tècniques: CONICET (Argentina). Ha publicat llibres i articles en revistes especialitzades en la seva disciplina a països com Espanya, Colòmbia, Brasil, Mèxic i Argentina. Els seus temes de recerca es vinculen, en general, a la filosofia de l'acció, la filosofia del dret penal i als problemes de responsabilitat moral.
Vegeu aquí el fons que la Bibioteca de la Universitat de Girona ha compilat sobre prova i raonament probatori en motiu del Congrés Mundial sobre Raonament Probatori

Inscripcions

Dades de l´assistent

L´organització posa a disposició dels participants un dinar al restaurant Siloc amb un preu fix de 20€ cada un dels dos dies. El trasllat és de 5 minuts i es farà en autocar des de la Facultat de dret.

Cal seleccionar la modalitat de la inscripció

Com arribar