MENÚ


II Congrés: "En Teoría hay mujeres (en teoría)"

Girona 15 i 16 d'abril


El II Congrés "En teoría hay mujeres (en teoría)", és la contribució que la Càtedra de Cultura Jurídica ha volgut aportar per donar continuitat a la primera edició d'aquest congrés que va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra els dies 26 i 27 de setembre de 2018. La primera edició va gaudir d’un altíssim nivell acadèmic, assolint un gran impacte a nivell nacional i internacional. La iniciativa, fruit de la col·laboració entre investigadores de filosofia del dret de la Universitat Pompeu-Fabra i la Universitat del Girona, enceta un camí esperançador per revertir la infrarepresentació de les dones en l'àmbit de la filosofia del dret i promou la sinèrgia entre grups de recerca i professores amb la finalitat de reforçar la visibilitat de  llurs treballs.

En aquesta ocasió obrirem les portes de la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona per convidar, els dies 15 i 16 d'abril, a tots aquells estudiants, professors i professionals que estiguin interessats a analitzar diferents aspectes teòrics i aplicats de la filosofia i teoria del dret.

El Congrés comptarà amb ponents i contraponents d'universitats de reconegut prestigi de l'Argentina, Xile, Espanya, Itàlia i el Regne Unit.

Els objectius d'aquesta segona trobada són els següents:

 

• Promoure la visibilització de les dones que investiguen i ensenyen teoria del dret i posar en valor el seu treball.

• Establir xarxes de contactes entre dones que es dediquen a la teoria del dret.

• Situar a la UdG com una universitat de referència no sols pel que respecta a la teoria del dret, sinó també a les qüestions de gènere.

En aquesta ocasió i  com a colofó per cloure aquesta segona edició del congrés, la Càtedra de Cultura Jurídica proposa un taller de 3 hores a càrrec de la Doctora en Antropologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Maribel Ponferrada, sobre com investigar amb perspectiva de gènere.

Esperant que aquest II Congrés “En teoría hay mujeres (en teoría)”, sigui del vostre interès, us convidem a participar-hi.

La inscripció al congrés és gratuïta però obligatòria a efectes organitzatius.

09:00 - 11:00  Teoria del dret
Ponent: Maris Köpcke (University of Oxford): "La cara oscura de la validez jurídica".
 
Contraponent:
 
Natalia Scavuzzo (Università degli Studi di Genova) 
Coordina: Lorena Ramírez (Universitat Pompeu Fabra)
11:00 - 11:30 Pausa esmorzar 
11:30 - 13:30 Filosofia del dret privat 
Ponent:  María Guadalupe Martínez Alles (Universidad de San Andrés):
"La dimensión retributiva del derecho de daños. La perspectiva de la víctima".
Contraponent:  Magdalena Bustos (Universidad de Chile)
Coordina:  Margarita Martínez (Universitat de Girona)
13:30  - 15:00 Pausa dinar
15:00 - 17:00 Raonament Probatori
Ponente:  Marina Gascón (Universidad Castilla-La Mancha):
"Razonamiento Probatorio". 
Contraponent:  Flavia Carbonell (Universidad de Chile)
Coordina:  Carmen Vázquez (Universitat de Girona)
17:30 - 19:30 Racionalitat legislativa
Ponent:  Gema Marcilla (Universidad Castilla-La Mancha):
"La configuración de los delitos sexuales: un reto para la racionalidad legislativa".
Contraponent:  Roberta Simões Nascimento (Universidad de Brasilia)
Coordina:  Carolina Fernández Blanco (Universitat de Girona)
09:00 - 11:00  Filosofía del Dret Internacional 
Ponent: Patricia Mindus (Uppsala University):
"A Philosophical Turn in Migration Theory".
Contraponent: Laura Sánchez de la Sierra (Universitat Pompeu Fabra) 
Coordina:  María Victoria Kristan (Universitat Pompeu Fabra)
11:00 - 11:30 Pausa esmorzar
11:30 - 13:30 Dret i gènere
Ponent:  Isabel Fanlo Cortés (Università degli Studi di Genova):
"Estereotipos de género y papel del derecho. Un enfoque iusfeminista" .
Contraponent:  Paola Bergallo (Universidad Torcuato Di Tella)
Coordina:  Laura Manrique (CONICET - Universitat de Girona)
13:30 - 15:00 Pausa dinar
15:00 - 18:00 Taller de clausura
Maria Isabel Ponferrada (Universitat Autònoma de Barcelona):
"¿Cómo investigar con perspectiva de género?".
 
Vegeu aquí el fons que la Bibioteca de la Universitat de Girona ha compilat sobre prova i raonament probatori en motiu del Congrés Mundial sobre Raonament Probatori

Ponents

Marina Gascón (Universidad de Castilla-La Mancha)

Llegir més

Marina Gascón (Universidad de Castilla-La Mancha)

Professora de filosofia del dret a la Universitat Castella-la Manxa i directora del Màster en Dret Sanitari i Bioètica. Col·labora habitualment en programes de postgrau en universitats espanyoles, italianes i llatinoamericanes. Ha centrat la seva recerca en qüestions de filosofia política, bioètica, justícia constitucional i teoria de l'argumentació, amb particular atenció a la prova. Les seves publicacions en aquest últim camp inclouen: ““Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba”  (1999); “Sobre la Posibilidad de Formular Estándares de Prueba”(2005); “Freedom of Proof” (2005); “Prova del nexe causal en la responsabilitat per danys” (2009); “Razones científico-jurídicas para valorar la prueba científica: una argumentación multidisciplinar” (2010); “Prueba científica: mitos y paradigmas” (2011); “Conocimientos expertos y deferencia del juez” (2016).

Patricia Mindus (Uppsala Universitet)

Llegir més

Patricia Mindus (Uppsala Universitet)

Patricia Mindus és professora en filosofia pràctica i Uppsala Forum for Democracy, Peace and Justice, Peace and Justice. És la primera professora de filosofia pràctica de la Universitat de Uppsala des de la seva fundació en 1477. Les seves línies de recerca són el realisme jurídic, la teoria de la democràcia i la immigració. Actualment centra el seu focus de treball en el concepte de ciutadania i polítiques migratòries a la UE, sota la perspectiva de la teoria política i jurídica. Ha desenvolupat la teoria funcionalisme de la ciutadania i és actualment membre de la Wallenberg Academy. És presidenta de la IVR sueca i és Section Editor de l'Enciclopèdia de Filosofia del Dret de la IVR. Va escriure un llibre àmpliament reconegut sobre el fundador del realisme escandinau. El seu llibre més recent és sobre la ciutadania europea després del Brexit


Isabel Fanlo Cortés (Università degli Studi di Genova)

Llegir més

Isabel Fanlo Cortés (Università degli Studi di Genova)

 

Isabel Fanlo Cortés és professora associada en el Departament de dret de la Universitat de Gènova, on ensenya Sociologia del Dret; Teoria de la justícia; Introducció a estudis de gènere. És co-directora de la revista “AG. About Gender. Rivista internazionale di studi vaig donar generi” i coordinadora del comitè editorial de la revista “Materiali per una storia della cultura giuridica”. Les seves principals àrees de recerca són teories dels drets humans; polítiques migratòries i de control social; feminismes jurídics. Ha realitzat estades de recerca a Espanya (Universitats Autònoma de Madrid; Pompeu Fabra, Barcelona), Anglaterra (University College, Oxford; Newnham College, Cambridge) i els EUA (Universitat de Pennsylvania). Ha impartit cursos de postgrau a Colòmbia (Universidad Externado) i Mèxic (ITAM). Entre les seues publicacions mes recents: With or without law. The law and gender inequalities (juntament amb Francesca Poggi), en About Gender. Rivista internazionale di studi di genere, VIII-15, 2019; I soggetti vulnerabili nei fenomeni migratori: la protezione internazionale tra teoria e prassi, Giappichelli, 2019 (ed., juntament amb Daniele Ferrari); Etica della cura e giustizia sociale. Alcune riflessioni a partiré da David Hume, en P. Donadoni-I. Fanlo Cortés (eds.), Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone, Ledizioni, 2018; La Législation relative à l'avortement en Italie. Brève historie d’un débat, en A. Guyard-*Nedelec-L. Brunet (eds.), «Mon corps mes droits!». Panorama soci-juridique de l’avortement, Mare & Martin, 2018.


Gema Marcilla (Universidad de Castilla-La Mancha)

Llegir més

Gema Marcilla (Universidad de Castilla-La Mancha)

Gema Marcilla és professora titular de filosofia del dret en la Universitat de Castella-la Manxa. Especialista en dret consticional i cencia política i doctora en dret. La seva tesi doctoral ha estat publicada sota el títol de Racionalidad legislativa. crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación (CEPC, Madrid, 2005). Ha realitzat diverses estades de recerca a Alemanya (Max-Planck Institut de Heidelberg) i a Anglaterra, a la Universitat d'Oxford. Ha impartit cursos de postgrau en universitats d'Amèrica Llatina. Actualment, forma part d'un altre projecte de recerca competitiu nacional gestionat per la Universitat Carles III de Madrid.

María Guadalupe Martínez Alles (Universidad de San Andrés)

Llegir més

María Guadalupe Martínez Alles (Universidad de San Andrés)

María Guadalupe Martínez Alles és professora de la Universitat de San Andrés (Argentina). És advocada i màster en Dret i Argumentació per la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina) i Doctor in the Science of Law per Yale University. Es va exercir com a relatora en l'àmbit del Poder Judicial de la Província de Còrdova on ha treballat d'assessoria legal en l'Àrea Jurídica de l'Agència Córdova d'Inversió i Finançament. Va treballar també dins el Departament de Legals del Banc Interamericà de Desenvolupament a Washington D. C.

Els seus més recents articles publicats són: “Moral Outrage and Betrayal Aversion: The Psychology of Punitive Damages” en Journal of Tort Law, Volume 11, Issue 2, publicat en 2018; “Punitive Damages: Reorienting the Debat in Civil Law Systems” en Journal of European Tort Law, Volume 10, Issue 1, publicat en 2018. Pròximament sortirà publicat el seu article “Tort Remeïs as Meaningful Responses to Wrongdoing” en el llibre Civil Wrongs and Justice in Private Law, editat per Paul B. Miller & John Oberdiek, en l'editorial Oxford University Press (es pot trobar una versió online).

 


Maris Köpcke (University of Oxford)

Llegir més

Maris Köpcke (University of Oxford)

Maris Köpcke es investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Anteriormente fue Fellow and Tutor in Law en Worcester College, Oxford. Es doctora en Derecho por Oxford, y su tesis fue galardonada con el European Award for Legal Theory 2011. También es máster en Derecho (LL.M.) por Harvard Law School y por la European Academy of Legal Theory. Su labor investigadora se centra en el ámbito de la filosofía del derecho y la teoría del derecho constitucional. Es autora de Legal Validity: The Fabric of Justice (Oxford, Hart, 2019) y A Short History of Legal Validity and Invalidity: Foundations of Private and Public Law (Cambridge, Intersentia, 2019).

 


Maribel Ponferrada Arteaga (Universitat Autònoma de Barcelona)

Llegir més

Maribel Ponferrada Arteaga (Universitat Autònoma de Barcelona)

Maribel Ponferrada Arteaga és doctora en Antropologia Social per la UAB (2008). Actualment és tècnica de l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Experta en perspectiva de gènere en el coneixement, imparteix formació en perspectiva de gènere a la recerca al personal investigador i l’alumnat de Doctorat de la UAB. Ha participat com a investigadora al projecte FP7 EGERA –Effective Gender Equality in Research and the Acadèmia del 7è PM (2014-2017). És també membre del Grup de Recerca EMIGRA al Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la UAB, on ha portat a terme recerca sobre trajectòries educatives i identitats de nens i joves d’origen immigrant. Col·labora com a formadora del Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública de l’Escola d’Administració pública de Catalunya, l’Institut Català dels Dons i l’IIEDG.

 


Contraponents

Laura Sánchez de la Sierra (Universitat Pompeu Fabra)

Llegir més

Laura Sánchez de la Sierra (Universitat Pompeu Fabra)

Laura Sánchez de la Serra té un doble grau en dret i ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid i un màster en filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra, on actualment fa el seu doctorat. La seva recerca s'enfoca en la migració, el canvi climàtic i la justícia global.


Roberta Simões Nascimento (Universidad de Brasilia)

Llegir més

Roberta Simões Nascimento (Universidad de Brasilia)

Roberta Simões Nascimento és doctora cum laude en Dret per la Universitat d'Alacant. Doctora i Màster per la Universitat de Brasília. Professora ad honorin per la Universitat de Brasília i advocada del Senat Federal al Brasil des de 2009


Magdalena Bustos (Universidad de Chile)

Llegir més

Magdalena Bustos (Universidad de Chile)

Advocada, professora de dret privat a la facultat de dret de la Universitat de Chile, candidata a doctora per la Universidad de Chile y la Universidad de Girona. 


Paola Bergallo (Universidad Torcuato di Tella)

Llegir més

Paola Bergallo (Universidad Torcuato di Tella)

Paola Bergallo: Professora Associada de l'Escola de Dret de la Universitat Torcuato di Tella (l'Argentina) i Investigadora Adjunta del CONICET. És advocada per la Universitat de Buenos Aires, Doctora en Dret i Màster en Recerca Soci-Jurídica per la Universitat de Stanford i Màster per la Universitat de Columbia. Ha estat becària de les Universitats de Stanford i Harvard. Les seves àrees de recerca i docència inclouen el dret públic, els drets a la salut, els estudis de gènere i la recerca soci-jurídica.

Natalia Scavuzzo (Università degli Studi di Genova)

Llegir més

Natalia Scavuzzo (Università degli Studi di Genova)

Doctoranda en Filosofia del Dret i Bioètica Jurídica de la Universitat de Gènova, Itàlia. Advocada i Máster en Dret i Argumentació Jurídica, ambdós títols obtinguts a la Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat Nacional de Còrdova, Argentina. Integrant de la redacció de la revista “Analisi i diritto”. Actualment sota contracte de Recerca en l'Institut Tarello per a la Filosofia del Dret de la Universitat de Gènova. El seu treball de recerca se centra en l'anàlisi del discurs normatiu, l'estatut epistemològic de la ciència del dret i en qüestions de metodologia en teoria del dret.

Inscripcions

Dades de l'assistentCom arribar